Holdeplassen Bekkasinveien midlertidig flyttet

Holdeplassene Bekkasinveien begge retninger skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassene er stengt fra 28. mai og midlertidig holdeplasser er etablert ca. 100 meter mot Kattem, som vist på kart.