Holdeplassen Bakkegata til sentrum, midlertidig flyttet fra 1.juli.

Holdeplassen Bakkegata på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Midlertidig holdeplass se kart.