Holdeplassen Bakkegata fra sentrum, midlertidig flyttet fra 1.juli.

Holdeplassen Bakkegata på tur fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Midlertidig holdeplass se kart.