Holdeplassen Åsveien skole er åpen og klar til bruk.