Holdeplassen Asbjørn Øverås veg er midlertidig stengt fra onsdag 18.august.

Holdeplassen er stengt grunnet oppgraderinger inntil videre. Holdeplassene Sollia eller Risvollvegen kan benyttes som alternativ stopp frem til arbeidet er ferdigstilt.

Gjelder i retning Risvollan.