Holdeplass Buran stengt

Holdeplassen Buran, til sentrum, er stengt på grunn av forsøksprosjektet Innherredsveien hvor det innsnevres til to kjørefelt og gjennomkjøring kun tillates for kollektivtrafikk.

Alternative holdeplasser blir Strandveien og Rosendal, samt Biskop Sigurds gate.

Prosjektet Innherresveien:

Den 26.juni.17 ble Innherredsveien stengt for gjennomkjøring for alle kjøretøy unntatt busser, drosjer og motorsykler. Dette er et forsøksprosjekt som er vedtatt politisk både i kommunen og fylkeskommunen. Prosjektet skal vare i seks måneder og i forsøksperioden blir det innsnevret til to gjennomgående kjørefelt på hele strekningen. Som en del av prosjektet ble holdeplassen Buran, retning sentrum, lagt ned fra 13.7.17.