Grunnet veiarbeid i Haldor Flatens veg blir holdeplassene Carl Schjetnans veg, og Hagen midlertidig stengt. Stengt fra 7.JANUAR

Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Paul Skolemesters vei. Alternative holdeplasser blir ny midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, Halstein gård, Lykkmarka og Sjetnhaugan som vist på kart. Avgang fra midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, 2 minutter etter oppsatt avgang fra Carl Schjetnans veg.