Grunnet veiarbeid i Haldor Flatens veg blir holdeplassene Carl Schjetnans veg, og Hagen midlertidig stengt fra 17.desember til 1.mars.

Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Paul Skolemesters vei. Alternative holdeplasser blir ny midlertidig holdeplass i Paul Skolemesters veg, Halstein gård, Lykkmarka, Sjetnhaugan og Paul Skolemesters vei som vist på kart.