Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Gjevinglia stenges - endringer i skoleskyss

Gevinglia stenges grunnet veiarbeid i perioden mandag 14.9. til søndag 20.9. Skolebussene må da kjøre via Hell opp til Geving. 

Rute 7701

7:41 Gevingfeltet øst - Lånke skole

Strekningen Stormya – Malvikkrysset blir ikke betjent. Bussen starter på Geving og kjører til Lånke skole.

7:15 Stjørdal st - Stjørdal st. 

Etter Lånke skole 7:57 kjører bussen til Havdalsveien x Gevinglia og snur. Bussen kjører deretter opp til Geving fra vest og snur på Geving for å kjøre til Halsen ungdomsskole og Stjørdal stasjon.

7:35 Lerbakken - Stjørdal st.

Strekningen Havdalsveien x Gevinglia og fram til Geving på tur til Lånke skole blir ikke betjent. Bussen kjører Malvikkrysset – Hell – Geving og snur på toppen av Geving både på vei til Lånke skole og på vei til Halsen ungdomsskole.

7:35 Eidum - Stjørdal st.

Bussen kjører via Gevingåsen/Cavotec til Geving for å avlaste de andre bussene inn til Halsen U. Bussen snur i Gevingberget og Myrbrannen. Kjøreretning mot klokka. Denne bussen er ikke rutesatt via Geving.

13:35 Lånke skole - Hell Litjbyn

Bussen kjører via Hell til Geving. Holdeplasser mellom Malvikkrysset og Stormyra blir ikke betjent.

13:35 Lånke skole - Hell

Holdeplassene Stormya og Skurruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører først til Geving. Snur der og kjører deretter Malvikkrysset og inn Havdalsveien og gjenopptar ordinær rutetrase etter passering Gevinglia.

13:35 Lånke skole - Hellstranda

Holdeplassene Skuruvegen og Stormyra betjenes ikke. Bussen kjører først til Gevinglia x Havdalsveien og snur. Så kjører bussen via Hell til Geving fra vest.

 

Rute 7707

7:35 Hellstranda - Stjørdal st.

Bussen kjører til Geving og snur. Strekningen Stormyra til Malvikkrysset blir ikke betjent.

15:40 Halsen U.skole - Hell

Holdeplassene Stormya og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører først til Geving. Snur der og kjører deretter Malvikkrysset og inn Havdalsveien og gjenopptar ordinær rutetrase etter passering Gevinglia.

14:25 Halsen U.skole - Hell

Holdeplassene Stormyra og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører til Geving og snur. Deretter kjører bussen via Hell til Malvikkrysset og Havdalsveien.

14:20 Fagerhaug - Hell

Holdeplassene Stormyra og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører til Geving og snur. Deretter kjører bussen via Hell til Malvikkrysset og gjenopptar vanlig rutetrase fra Malvikkrysset.

 

Rute 7712

13:37 Haraldreina skole – Geving:

Ruta stopper ved Malvikkrysset. Holdeplasser etter passering Mavikkrsysset blir ikke betjent.