Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Forsinkelser i Steinkjer sentrum

Måsørtunellen stenges for vedlikehold i perioden 30.6. - 26.7. Omkjøring for buss og øvrig trafikk medfører at en må påregne forsinkelser, særlig i rush.