Forlenget stenging av holdeplassen Lykkmarka til 13.08.18

Grunnet veiarbeid i Lykkmarka blir holdeplassen Lykkmarka midlertidig stengt i perioden 02.05.18 kl 07.00 til 13.08.18 kl 16.00. Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Parallellen. Alternative holdeplasser blir Halstein gård og Sjetnhaugan som vist på kart.