Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Endringer ved Trondheim Sentralstasjon fra 18.mars

I forbindelse med anleggsarbeid ved Trondheim Sentralstasjon vil ikke holdeplassene i bussgata ved Trondheim Sentralstasjon lenger være i bruk. Holdeplassene flyttes ut i hovedgata og plassering av holdeplasser er som tidligere med Metrobuss / Bybuss lengst syd og Regionbuss lengst øst, se kart.