Endring rute 38 Melhus - Klett

Etter omlegging av E6 sør fra mandag 5.november, kjører rute 38 lokalvegen (gamle E6) mellom Brubakken og Klett og holdeplassene Skottvoll og Ekra blir gjenåpnet.