Endring i trasé rute 421

Rute 421 har endret trasé da buss ikke lengre har tillatelse til å trafikkere Tverradkomsten. Bussen kjører nå E39 direkte til og fra Orkanger Skysstasjon, holdeplassene på Grønøra vil ikke bli betjent.