Ekstra kapasitet på rute 10 . Lørdag og søndag

 

Lørdag og søndag

Fra sentrum K1

09.50 

10.50

11.50

 

Fra skistua

15.15  Lørdag og søndag

16.15  Søndag