a-informasjon
Endringer i kollektivtrafikken

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Driftsforstyrrelser i forbindelse med ny E6 Ranheim - Hell

I forbindelse med arbeidet på E6 mellom Ranheim og Hell vil det i perioder oppstå forsinkelser og omkjøring for våre linjer på strekningen. Se egen artikkel for ytterligere informasjon på atb.no/E6ost.