Avvikende kjøring ved Valset ferjekai

I forbindelse med anleggsarbeid ved Valset ferjekai og utfordringer med å snu buss i anleggsområdet, vil rute 421 avg kl. 07.30 starte avgangen fra krysset ved Kaldklova kl. 07.33 da denne avgangen ikke korresponderer med ferja.

Alle avganger som korresponderer med ferja kjører ordinær trase.