Åsveien skole retning Buenget midlertidig flyttet.

Holdeplassen Åsveien skole, retning Buenget oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 1.oktober midlertidig holdeplass er etablert ca. 150 meter nordover, som vist på kart.Midlertidig holdeplass gjelder ikke rute 17 og 19.Alternativeholdeplasser for rute 17 0g 19 er Breidablikk og Johan Falkbergets vei.