Alternativ rute grunnet ras Fv7502 ved Øysvold

Fylkesveg 7502 er stengt ved Øysvold sentrum grunnet ras. Rute 685, 695 og 7901 må derfor kjøre alternativ rute fra mandag 6.1.20 og frem til vegen er åpnet igjen. Varighet er usikker.

Rute 685:

Avgang 07:15 fra Øyesvold vegdele: Bussen starter ved Gansmo vegdele 07:18. Holdeplassene fra Øyesvold vegdele til Brudalen betjenes ikke.

Rute 695:

Bussen vil ikke betjene Fv7502 og kjører Fv17 direkte. Holdeplassene mellom Øyesvold vegdele til Solstad blir ikke betjent. Dette berører avgangene 09:30 og 15:30 fra Namsos, 11:55 fra Grong.

Rute 7901:

For å betjene hele ruten må bussen kjøre omkjøring via Fv17. Bussen vil derfor bli forsinket i ruten sin, gjelder både tur og retur. Ankomst til skolene vil likevel være før skolestart. Reisende bes møte opp til normal tid mandag 6.1. Fra tirsdag 7.1 blir ruten endret, bussen starter da ved Gansmo 07:45 og kjører mot Skaget. Bussen tar med elever til begge skoler på samme tur. Det blir da tidligere avgang for ungdomsskoleelever og bussen vil kjøre motsatt retning.