nok
Rutestruktur

Nytt kollektivtilbud i Trondheimsområdet

AtB jobber med detaljene rundt det nye kollektivtilbudet med ny rutestruktur fra høsten 2019. denne siden vil vi beskrive de mulighetene dette gir deg og hvordan du kan reise kollektivt i fremtiden.

Målet er å få et attraktivt tilbud for flest mulig, som gjør at flere velger å parkere bilen og heller gå, sykle eller reise kollektivt.

Det gjenstår en del arbeid og avklaringer rundt det endelige tilbudet som omfatter både rutetilbud, materiell, billettering og informasjonsløsninger. Vi vil oppdatere denne siden kontinuerlig med alle beslutninger som blir tatt, slik at du skal være godt forberedt på dine reisemuligheter fra høsten 2019.

Et velfungerende kollektivtilbud er sammensatt av flere deler. Parallelt med at AtB utarbeider rutetilbud og tjenester i forbindelse med reisen, har Trondheim kommune og Statens vegvesen ansvaret for bygging og utvikling av tilhørende infrastruktur. Det gjelder blant annet kollektivfelt, stasjoner, knutepunkt og terminaler. Informasjon knyttet til disse prosjektene vil du etterhvert finne på miljopakken.no.