Direktørgruppen i AtB

 AtB er organisert med fire avdelinger innenfor ulike arbeidsområder. 

 

Janne Sollie

Administrerende direktør
Telefon: +47 957 10 130
E-post: janne.sollie@atb.no

 
       
 

Harald Storrønning

Direktør for rutetilbud og infrastruktur
Telefon: +47 473 10 923
E-post: harald.storronning@atb.no

 
       
 

Grethe Opsal

Direktør for kommunikasjon og drift
Telefon: +47 924 71 195
E-post: grethe.opsal@atb.no

 
       
 

 

 

Grete Fuglem Tennås

Direktør for økonomi og administrasjon
Telefon: +47 926 90 236
E-post: grete.tennaas@atb.no

 
       

 

Bilde kommer

 

Frode Singstad

Konst. direktør for strategi og utvikling
Telefon +47 934 12 932
E-post: frode.singstad@atb.no