Trygge reiser for alle

Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne reise kollektivt. Reisen skal oppleves som trygg og enkel for alle våre passasjerer. 

Det er stilt strenge krav til universell utforming av bussene slik at de skal være mest mulig tilgjengelig for alle. 

  • Alle busser vil ha flere dører enn i dag, og leddbussene og metrobussene vil ha doble dører. Det vil gjøre av og påstigning enklere og mer effektivt enn i dag.  

  • Bussene vil ha lysskilt med linjenummer og destinasjon både foran og bak, og på bussens venstre og høyre side. På høyre side vil det merkes minst to steder på de lengste bussene.

  • Alle busser i Trondheim vil være lavgulv. Det betyr at det bare er en gulvflate i bussene som gjør det enkelt å bevege seg i bussen uten å måtte gå opp eller ned noen trinn.

  • Forstadsbussene vil være laventré, med gjennomgående lavt trinnfritt gulv i midtgang og i ståplassområde.

  • Alle busser har avsatt plass til rullestol. I metrobussene er det satt av to plasser. 

  • Seter som er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelse vil markeres tydelig. Alle busser har avsatt plass til rullestol og barnevogn.

  • Interiøret vil ha gode kontraster, i henhold til universell utforming. Stopp-knapper vil være i kontrastfarger, og dermed være enkle å få øye på.

  • På godt synlige steder i bussen, monteres det skjermer med reiseinformasjon. 

  • Det vil som i dag være innvendig opprop av neste holdeplass og lydsignal når stopp-knappen blir aktivert. 

  • Det blir ledelinje til hjelp for blinde og svaksynte på alle stasjoner. 

AtB er i tett dialog med ulike brukerorganisasjoner og forbund, for å sikre at tilbudet blir så godt som mulig for alle. Høsten 2018 satte vi oss ned med flere av de største organisasjonene for å legge en plan for AtBs informasjonsarbeid mot mennesker med ulike forutsetninger.  Ved hjelp av god informasjon og dialog ønsker vi at så mange som mulig skal oppleve det å reise kollektivt som trygt og enkelt fra 3. august 2019. 

Relatert informasjon