Sentrum

Nytt kollektivsystem gir nye reisemuligheter og hyppigere avganger for mange. 

Det nye kollektivsystemet er bygd opp som et nettverk basert på hvor folk reiser mest. Tre metrolinjer og en rekke bydelslinjer binder byen sammen på tvers og gir mange reisemuligheter. Nettverket er bygd opp rundt de tre metrolinjene som alle betjener Trondheim sentrum. 

Merk deg at avgjørelser om det nye rutetilbudet tas fortløpende. Holdeplassene for regionbusser i sentrum er per i dag ikke avklart. Vi oppdaterer denne siden kontinuerlig, slik at du kan forberede deg på din nye reisehverdag.

Kart

Se holdeplasser og hvilke linjer som går i sentrum. Se også linjekart for Trondheimsområdet fra august 2019 (pdf) (184KB)

Reisemuligheter

Fra Trondheim sentrum og fra knutepunkt som Studentersamfundet har du utallige reisemuligheter. I AtBs reiseplanlegger, som ferdigstilles i mars 2019, vil alle alternativer komme frem.

Se oversikt over alle linjene og hvilke holdeplasser de betjener fra 3. august 2019.