Ofte stilte spørsmål om nytt kollektivsystem

Lurer du på noe om nytt kollektivsystem i Trondheimsområdet? Kanskje finner du svaret her!

Vi legger ut nye spørsmål og svar fortløpende. Ta kontakt med AtB kundesenter om du ikke finner ut av det du lurer på. 

På nettsidene til Miljøpakken finner du flere spørsmål og svar, blant annet om byggeprosjektene som pågår nå.

 • Dagens kollektivtilbud har vært tilnærmet likt i mange tiår. Byen har vokst, og vi reiser andre strekninger enn før. Det nye kollektivsystemet fra august 2019 er tilpasset hvor folk reiser for jobb, skole og fritid. Å reise kollektivt blir et reelt alternativ for flere enn i dag. 

  Et velfungerende kollektivsystem er viktig for byen vår. Trondheimsområdet vokser, og frem mot 2030 vil vi være rundt 40 000 flere innbyggere enn i dag. Målet er at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Nesten dobbelt så mange skal reise med buss i 2050. Det betyr 50 millioner reiser på ett år. 

  Hadde vi bygd på dagens tilbud ville det dessuten kostet 200 millioner kroner mer årlig enn nytt kollektivsystem. 

 • Noen må gå litt lenger til holdeplassen, men for de fleste blir det ingen forskjell.

  Enkelte holdeplasser legges ned i de tre metrotraséene, både fordi de ligger for tett i dag og fordi det er vanskelig å finne plass til bygging av nye. De aller fleste, omlag 90 000 innbyggere i Trondheimsområdet, får ingen merkbar endring i avstand til holdeplass. Rundt 16 000 får økt gangavstand med over 100 meter, mens rundt 3 000 får over 100 meter kortere gangavstand.

  Les mer om gangavstander på nettsidene til Miljøpakken

  Med forhåndskjøpt billett kan alle gå rett om bord på alle busser uten billettregistrering. Dette gjør ombordstigningen effektiv og bussreisen vil ta kortere tid.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Det vil bli gjennomført hyppigere kontroller enn tidligere. Reis alltid med gyldig billett.

  Du er selv ansvarlig for å kjøpe og ha gyldig billett for hele reisen. Dersom du ikke har gyldig billett ved kontroll, får du et gebyr.

  Husk at du må ha med gyldig legitimasjon, studentbevis med semesterkort, honnørbevis eller liknende dersom du reiser med rabattert billett.

  Les mer om billettkontroll

 • Det blir omtrent like mange sitteplasser i metrobussene som i dagens leddbusser.

  Metrobussene har plass til 142 passasjerer, fordelt på 51 sitteplasser og 91 ståplasser. Til sammenligning tar dagens leddbusser 96-97 passajserer, fordelt på 50-51 sitteplasser og 46 ståplasser.  På de fleste linjer blir det flere sitteplasser per time ettersom bussene vil gå hyppigere. 

  Seter for de som trenger det mest vil være godt merket. 

  Les mer om hvordan bussene blir fra august 2019

 • Sjåførene på metrobusser skal bistå ved behov, selv om de sitter i eget sjåførrom. Det er også montert kameraer i bussen, som gir sjåføren god oversikt.

  Det finnes det varselknapper på utsiden og innsiden av bussen for å tilkalle sjåføren for ekstra oppmerksomhet eller bistand, eksempelvis for assistanse ved av- og påstigning for rullestolbrukere, og i tillegg kan man snakke med sjåføren via luken i sjåførrommet. 

 • Det skal være trygt, enkelt og behagelig for alle å reise kollektivt. På alle stasjoner og mange holdeplasser vil det være sanntidsinformasjon og ledelinje for svaksynte. Utvendig vil bussene merkes godt med linjenummer og destinasjon foran, bak og på begge sider. Utvendig høyttaler vil kunne brukes til informasjon når bussen ankommer holdeplasser. Om bord vil man blant annet ha skjermer med reiseinformasjon, opprop over høyttalere og gode kontraster. Alle busser er i henhold til krav om universell utforming. 

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019

 • Det skal være trygt, enkelt og behagelig for alle å reise kollektivt. Alle busser har godt merkede rullestol- og barnevognplasser, men man har ingen reservasjonsrett til disse plassene. Sjåføren vil allikevel oppfordre til at man gjør disse tilgjengelige for de som trenger det. 

  Områder for rullestol er plassert langt fremme i bussen, for nærhet til sjåfør. Dører med blå varselknapp har rampe nedfelt i gulvet og rullestolplass like innenfor. 

  Sjåførene på metrobussene og andre busser skal bistå ved av- og påstigning ved behov. Godt merkede signalknapper både på utsiden og inne i bussen vil gi sjåførene et signal når noen har behov for ekstra tid eller bistand. Ved behov for trinnløs adkomst benyttes rampe.

  Metrobusser og bybusser vil være såkalte lavgulvbusser. Det betyr at det bare er én gulvflate og ingen trinn inne i bussene. Forstadsbusser er laventrébusser med gjennomgående lavt trinnfritt gulv i midtgang og i ståplassområde.

  Metrobussene vil ha brede dører og store, åpne områder forbeholdt rullestol og barnevogn tett ved første og andre dør. Disse vil være godt tilrettelagt med festeanordninger. Det vil også være skjermer i begge retninger, slik at alle passasjerer får med seg informasjonen som blir gitt.

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019

 • Hvor mange som må ha omstigning på sin rute, avhenger av hvor folk vil reise i fremtiden og hvilke rutevalg de tar. Basert på dagens reisemønster vil rundt 30 % måtte bytte buss, mot 15-20 % i dag.

  Det nye kollektivsystemet er bygd opp i nettverk med ulike omstignings- og knutepunkt. I tillegg til at det gir mange ulike reisemuligheter, vil både bydelslinjer og metrolinjer ha høy frekvens, som gjør at du slipper å vente lenge på neste buss.

  Det nye nettverket gjør også at veldig mange slipper omveien om sentrum for å komme seg videre til en annen bydel.

 • Ja, du kan bruke t:kort eller AtB Mobillett som før.

  I august 2019 ble åpent billettering innført, det vil si at du kan gå rett om bord uten å registrere billetten dersom du har forhåndskjøpt billett.

  Har du reisekortet t:kort?

  Har du t:kort med periodebillett må kortet registreres på kortleser enten på metrostasjon eller om bord i bydelsbuss ved første reise med ny periode. Deretter kreves ingen registrering ved ombordstigning så lenge perioden er gyldig.

  Har du t:kort med enkeltbillett (verdi med autoreise) må du registrere kortet på en kortleser på stasjon før ombordstigning i metrotrasé eller på en kortleser om bord i bydelsbusser utenfor metrotrasé. Det gjelder for hver reise.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Retten til skoleskyss påvirkes ikke av at kollektivsystemet endres.  Det er mange elever i Trondheim som benytter det ordinære kollektivtilbudet til skoleskyss, og for dem kan rutene endres, akkurat som for alle andre.

  Finn informasjon om tilbudet fra din bydel eller nærområde på siden Dine reisemuligheter. På siden Linjer og kart kan du kikke nærmere på linjekart for Trondheimsområdet, og lese mer om linjenummer, trasé og frekvens.

  Les mer om skoleskyss organisert av AtBTa kontakt med din skole om du trenger mer info rundt din skolereise.

 • Det stemmer! Fra 3. august 2019 ble åpen billettering innført. Det vil si at du kan gå rett om bord i de grønne bybussene i Trondheimsområdet med gyldig billett, uten å registrere eller vise frem billetten. 

  Har du reisekortet t:kort?

  Du som bruker reisekort med periodebillett må registreres på kortleser enten på metrostasjon eller om bord i bydelsbuss ved første reise med ny periode. Deretter kreves ingen registrering ved ombordstigning så lenge perioden er gyldig.

  Du som bruker reisekort, t:kort autoreise (enkeltbillett), må registrere billetten på kortleser på holdeplass før ombordstigning i metrotrasé eller på en kortleser om bord i bydelsbusser utenfor metrotrasé på hver reise.


  Les mer om billettsystemet fra august 2019.