Trondheimsområdet får nytt kollektivsystem 3. august i år.
Med det legger vi til rette for at flere kan reise kollektivt
og at det skal bli enda bedre å bo her.

Aktuelt om nytt kollektivsystem