nok
Rutestruktur

Bussmateriell og miljø

Hvilke busstyper som vil kjøre på de ulike linjene avgjøres når bussoperatør er valgt. I anbudene som legges ut fra AtB vil det stilles ulike krav knyttet til materiellet som skal brukes på de ulike linjene, og deretter er det opp til operatørene å velge leverandør.

Superbusslinjene vil ha krav til materiell med høy kapasitet. Bussene vil være mellom 23.5 og 25 meter og ha en passasjerkapasitet på minimum 130 passasjerer.

På 4 linjer vil det kjøre el-buss som lades via pantograf på ulike endestasjoner.

Endelig bussmateriell vil bli avklart når vinneren av anbudet blir avgjort sommeren 2017.