nok
Rutestruktur

Bussmateriell og miljø

Hvilke busstyper som vil kjøre på de ulike linjene avgjøres når bussoperatør er valgt. I anbudene som legges ut fra AtB vil det stilles ulike krav knyttet til materiellet som skal brukes på de ulike linjene, og deretter er det opp til operatørene å velge leverandør.

Superbusslinjene vil ha krav til materiell med høy kapasitet. Bussene vil være mellom 21 og 24 meter.

På 5 linjer vil det kjøre el-buss som lades via pantograf på ulike endestasjoner. Det vil i løpet av november komme test av el-buss i Trondheim.

Endelig bussmateriell vil bli avklart når vinneren av anbudet blir avgjort sommeren 2017.