Værestrøa - Sentrumsterminalen - Flatåsen

Ny trasé på ekspressavgang kl 07.25. Kjører via Nedre Humlehagen Ø/V og Vestre Ranheim, deretter E6. Betjener ikke Vikelvveien.