Brekkåsen / Melhus - Tiller - (Trondheim sentrum)

Gjelder fra og med 2. desember. Endring: For å bedre busstilbudet på Klett blir noen av ekspressavgangene mellom Trondheim og Melhus på linje 71 gjort om til ordinære avganger. De ordinære avgangene betjener blant annet holdeplassen Klettkrysset. Det blir ikke ekspressavganger til Melhus om morgenen og til Trondheim om ettermiddagen.