Klæbu - Bjørkli

Holdeplassene Hallansvingen, Tanemskrysset 1 og Tanemskrysset 2 betjenes ikke lenger, til fordel for den nye holdeplassen Tanemskrysset. Se driftsavvik for mer informasjon