Skei - Gutvik

Gjelder til og med 14. august 2022.