Dyrøy - Øyrekken

Gjelder til og med 30. september.
Merk!
Siste tur fra Halten kjøres søndag 1. september kl. 14.10.