Refundere periodebillett

Periodebillett på reisekortet t:kort eller appen AtB Mobillett kan refunderes ved sykdom, dødsfall, flytting eller endret reisemønster grunnet jobb. Dokumentasjon i form av sykemelding, skifteattest eller lignende må legges frem. 

Ved sykdom eller dødsfall kan vi refundere med tilbakevirkende kraft dersom periodebilletten ikke er blitt brukt. Hvis det er reist med periodebilletten vil vi trekke fra enkeltreiser.

Du kan også få refundert billetten dersom du har kjøpt feil reisestrekning eller passasjerkategori.

Ta kontakt med AtB kundesenter for å søke om refusjon.