Refundere periodebillett

Periodebillett på reisekortet t:kort eller appen AtB Mobillett kan refunderes ved sykdom, dødsfall, flytting eller endret reisemønster grunnet jobb. Dokumentasjon i form av sykemelding, skifteattest eller lignende må legges frem. 

Ved sykdom eller dødsfall kan vi refundere periodebilletten med tilbakevirkende kraft dersom den ikke er blitt brukt. Hvis det er reist med periodebilletten vil vi trekke fra enkeltreiser. Vi kan også refundere verdi på AtB Mobillett og t:kort. Vi gjør oppmerksom på at vi må ha kopi av skifteattest, legitimasjon til arvtager og kontonummer beløpet skal refunderes til. 

Du kan også få refundert billetten dersom du har kjøpt feil reisestrekning eller passasjerkategori.

Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller AtB kundesenter for å søke om refusjon.