Refundere klippekort ferge

Klippekort med 40 reiser er gyldig i to år fra kjøpsdato og 12 reiser for person er gyldig seks måneder. 

For å få refundert et utløpt klippekort må du ta kontakt med AtB kundesenter senest 104 dager etter at du sist bruke det.

Om det er over 104 dager siden du brukte det utløpte klippekortet vil det slettes fra t:kort sammen med eventuelle ubrukte klipp. Dette er i henhold til «Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering» og personopplysningsloven punkt 7.4.