Jeg har glemt beviset som viser at jeg har rett på rabatt. Får jeg gebyr?

Det er ditt ansvar å legitimere at du har krav på rabatt. Ved en billettkontroll vil du derfor få et gebyr om du reiser med rabattert billett uten gyldig legitimasjon, studentbevis med semesterkort, honnørbevis eller liknende. AtB har ingen ordning med at tilleggsgebyr ettergis ved ettersendelse av rabattbevis.

Ofte stilte spørsmål