Billettkontroll og skoleskyss

Det er viktig å reise med gyldig billett, også for deg som har rett på fri skoleskyss.

Alle som reiser kollektivt må ha med seg gyldig billett på hele reisen. Det gjelder også deg som har t:kort skole eller skyssbevis i PocketID. Det gjennomføres billettkontroll på alle linjer og avganger i hele Trøndelag, også på skoleskyss. 

Merk deg

  • Du må alltid ha med deg billetten, så ikke glem å ta med deg t:kort skole eller PocketID når du reiser.
  • Les av t:kort skole eller aktiver billett i PocketID hver gang du reiser.
  • Skyssrettigheten er personlig, og du kan ikke låne bort billetten din.
  • Ditt t:kort skole eller reisebevis i PocketID er kun gyldig mellom bosted og skole.