Bestillingstransport 07373

Bestillingstransporten er styrt av etterspørsel og kjøres i henhold til ordinær trasé og rutetabell ved bestilling.

Lokale linjer som er bestillingstransport eller hvor enkelte avganger må bestilles er merket med Bestillingstransport-symbol i rutetabellen.

AtB har bestillingstransport med buss i følgende områder:

Åfjord

  • Linje 592 Åfjord - Stjern
  • Linje 593 Åfjord - Flenstad
  • Linje 594 Åfjord - Lauvøy

Orkland

  • Linje 561 Hafsmo - Krokstadøra

Merk deg

Enkelte turer og anløp med hurtigbåt og ferje kjøres kun etter bestilling. I rutetabellen er dette merket med fotnote A og egne telefonnummer er listet opp. Her finner du også informasjon om hvordan du bestiller transport.