Bestillingstransport 07373

Bestillingstransporten er styrt av etterspørsel og kjøres i henhold til ordinær trasé og rutetabell ved bestilling.

Lokale bussruter som er bestillingsruter eller hvor enkelte avganger må bestilles er merket med Bestillingstransport-symbol i rutetabellen.

AtB har bestillingstransport med buss i følgende områder:

  • Fosen (rute 592, 593 og 594)
  • Snillfjord (rute 561)

Merk deg

Enkelte turer og anløp med hurtigbåt og ferge kjøres kun etter bestilling. I rutetabellen er dette merket med fotnote A og egne telefonnummer er listet opp. Her finner du også informasjon om hvordan du bestiller transport.