AtB Mobillett på tog

Med enkelt- eller periodebillett som kun er gyldig i sone A eller med ungdomsbillett, kan du også bruke AtB Mobillett på lokaltog mellom Lundamo og Skatval. Dette gjelder ikke hund og sykkel.