Kart

Benytt kart for å finne nærmeste holdeplass, gangavstand til holdeplassen og avganger til og fra holdeplassen. 

  1. Gå til Kart.
  2. Benytt Min posisjon eller naviger deg frem i kartet.
  3. Trykk på ikonet for buss, tog, hurtigbåt eller ferje for å se avganger fra holdeplass, stasjon eller kai. Du får også se gangavstanden til holdeplassen.
  4. Velg å bruke holdeplassen i et reisesøk ved å trykke på Reis fra eller Reis til.