Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Traséendring

I forbindelse med ulike veiarbeid i fylket er flere linjer som kjører avvikende trasé. Se hvilke linjer som er påvirket og finn rutetabeller.

Flere linjer påvirkes av at Osloveien stenges og anleggsarbeid på Trondheim S. Dette medfører justeringer av kjøretid eller trasé i en lengre periode fra 15. mars.

For å unngå at det blir for mye trengsel i rush, og spesielt rundt skolestart og -slutt, ber vi alle om å vurdere hvilken linje eller avgang du reiser med. Vi har et godt kollektivnettverk i Trondheimsområdet med mange avganger og god kapasitet.

Med forbehold om endringer.

Påvirkede linjer

Noen linjer kjører en annen vei enn tidligere, og flere får justeringer av avgangstider.

Linje 10 Rate - Sjetnmarka - sentrum - Strindheim - Sæterbakken

Holdeplassen Brattøra erstattes med holdeplassen Dyre Halses gate. Avgangs- og kjøretider er justert deretter. 

Linje 12 Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg

Linje 12 kjører til Marienborg. Avgangs- og kjøretider er det ingen endring på.

Linje 20 Romolslia - sentrum - Ladehammeren - Strindheim - Grillstad

Kjører kun mellom Grillstad og Øya grunnet stenging av Osloveien. Linje 20 får avvikende trasé via Stiklestadveien - Mellomveien - Buran.

Ny linje 120 Romolslia - Tonstadkrysset er satt opp for å erstatte linje 20 for reisende til og fra Romolslia.

For reise inn til sentrum er det omstigning på Tonstadkrysset til linje 1 Kattem - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim eller linje 2 Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim. Fra sentrum er det omstigning fra linje 1 på Tonstadkrysset. Dette vil gi en økning på seks minutter reisetid sammenlignet med dagens tilbud.

Linje 21 Trolla - sentrum - Pirbadet

Holdeplassen Brattøra og Trondheim S erstattes med holdeplassene Olav Trygvasonsgate 1, Bakkegata og Solsiden. Avgangs- og kjøretider er justert. 

Linje 23 Sandmoen - Flatåsen - Hallset - (St. Olavs hospital - Pirbadet)

Holdeplassen Brattøra og Trondheim S erstattes med holdeplassene Olav Tryggvasons gate 1, Bakkegata og Solsiden. Avgangs- og kjøretider er justert. 

Linje 24 (City Syd/Sjetnmarka) - Kroppanmarka - Trondheim S

På turer fra sentrum holdeplassene Lerkendal 4 og Valgrindvegen utgår og erstattes med Lerkendal 2. På turer mot sentrum holdeplassene Valgrindvegen og Lerkendal 3 utgår, erstattes med Valøyvegen og Lerkendal 1. Avgangstider og kjøretider er som før.

Linje 25 Vikåsen - Singsaker - sentrum - Trondheim Hurtigbåtterminal

Holdeplassen Brattøra og Trondheim S erstattes med holdeplassene Olav Trygvasonsgate 1, Bakkegata og Solsiden. Avgangs- og kjøretider er justert deretter. 

Linje 40 Flatåsen - Tonstad

Linje 40 kjører samme trasé som før, men avgangs- og kjøretider er justert.

Linje 44 Værestrøa - Ranheim

Linje 44 kjører samme trasé som før, men avgang fra holdeplassen Ranheim kl. 13:03 er flyttet til 13:13 på grunn av skoledagens slutt.

Linje 53 Lundåsen - Heimdal - Flatåsen - Hallset - sentrum - Sandmoen

Linje 53 kjører avvikende trasé via Kroppanbrua, Tonstadgrenda og Rostengrenda. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 54 Vikåsen/Ranheim - Lade - sentrum - Tiller - Sandmoen

Linje 54 kjører avvikende trasé via Kroppanbrua og Tonstadkrysset. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 70 Stjørdal - Hommelvik - Strindheim - sentrum - Marienborg

Holdeplassen Brattøra erstattes med holdeplassen Dyre Halses gate. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.  Se oppdateringer om E6 Øst.

Linje 71 Brekkåsen - Melhus - Tiller - sentrum - Dora

Linje 71 forlenges med en holdeplass, og kjører til Losgata etter Solsiden. I andre retning er startholdeplassen Dora, før den fortsetter til Solsiden. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 72 Klæbu - Sandmoen - Tiller - (Trondheim S)

Linje 72 mot Klæbu i ettermiddagsrush starter i Kongens gate K2. Fra Klæbu avsluttes linjen på Trondheim S 13 i formiddagsrush. Holdeplassene Brattøra og Pirbadet vil ikke bli betjent. Avgangs- og kjøretider er justert deretter.

Linje 79 Vikhammeråsen - Strindheim - Sluppen

Holdeplassen Brattøra erstattes med holdeplassen Dyre Halses gate. Avgangs- og kjøretider er justert deretter. 

Linje 80 Vikåsen - Jonsvatnet - Solbakken - Lohove

Linje 80 kjører samme trasé som før, men avgang fra Loholtbakken kl. 21:10 er flyttet til kl. 21:12.

Linje 310 Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem

Linje 310 er ikke påvirket av arbeidet ved Trondheim S ennå. Se oppdateringer om E6 Øst.

Linje 320 Trondheim - Orkanger - Hitra - Frøya

Åpning av Åstfjordbrua fører til traséendring for linje 320Holdeplassene Slørdal, Åsten og Mjønes byttes ut med holdeplassene Slørdalsvatnet, Søraunet og Stormyra.

Linje 330 (Trondheim) - Stjørdal - Selbu - (Tydal)

Linje 330 er ikke påvirket av arbeidet ved Trondheim S ennå. Se oppdateringer om E6 Øst.

Andre linjer med endringer fra 15. mars

Linje 561 Hafsmo - Krokstadøra

Åpning av Åstfjordbrua fører til endret holdeplass for korrespondanse med linje 320I dag er det korrespondanse mellom linje 320 og linje 561 på Slørdal. Denne korrespondansen flyttes til Søraunet. Skolelinje 5707 kjører også ny trasé. Dette er en permanent endring.

Spørsmål?

Kontakt vårt kundesenter og se de nye rutetabellene.