Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Tog + buss = sant

Reis litt med buss og litt med tog med AtB Mobillett, t:kort og den gjennomgående billetten TogBuss.

Sammen for en enklere reisehverdag

Samarbeidet mellom AtB og SJ gir mer sømløse og forutsigbare reiser, med blant annet billettsamarbeid, bedre koordinerte overgangstider og mer samordnet ruteinformasjon til de kollektivreisende i fylket. Sammen jobber vi for et samordnet og helhetlig kollektivtilbud i hele Trøndelag. 

Reis med tog med AtB Mobillett og t:kort

Nå kan du bruke AtB Mobillett, i tillegg til t:kort, på tog med periodebillett i sone A. Dette betyr i praksis at du kan reise med toget mellom Hommelvik i nord og Ler i sør dersom du har en periodebillett som kun gjelder for sone A eller om du har ungdomsbillett.

Ordningen med tog inkludert i periodebilletten for sone A gjelder for alle passasjerkategorier, altså uavhengig av om du tilhører kategorien voksen, honnør, barn, ungdom eller student.

Har du reisekortet t:kort kan du bruke det på toget på samme måte, slik som før.

Reis med buss med billett fra SJ

Når du kjøper en periodebillett som gjelder i sone A hos SJ kan du kjøpe sonetillegg for å reise med buss i sone A. Din periodebillett med SJ vil dermed gjelde for alle AtBs busser i denne sonen.

LES MER:

Ny billett for tog og buss fra SJ

SJ har lansert nye strekninger du kan kjøpe billett til på sj.no og i appen deres SJ NORD. Les mer om gjennomgående billett med TogBuss og hvilke åtte strekninger du kan kjøpe billett til gjennom SJ NORD. For Trøndelag gjelder dette Oppdal, Steinkjer og Grong.