Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Tilbudet i Fossegrenda fra 3. februar

Fossegrenda-området vil fortsatt betjenes av fem linjer i tillegg til nattbussene. Les mer om forbedringene i området fra 3 februar.

Linje 10

Linje 10 Rate/Ratesvingen - Sentrum - Strindheim - Sæterbakken får nytt oppstartssted på Rate og Ratesvingen, fordi det ikke er plass til at bussene står på Nordslettvegen snuplass.

Det vil fortsatt være avganger hvert tiende minutt i rushtiden. Fire avganger per time i rush starter fra Ratesvingen og betjener Nordslettvegen snuplass. To avganger per time i rush starter fra Rate og betjener ikke Nordslettvegen snuplass. Utenfor rushtid vil to av tre avganger per time starte fra holdeplass Ratesvingen og betjene Nordslettvegen snuplass. Alle avganger vil betjene holdpelassen Nordslettvegen.

Linje 24

Linje 24 (City Syd/Sjetnmarka -) Kroppanmarka - Trondheim S vil fortsette som i dag med avgang hvert tiende minutt i rushtid og tre ganger i timen utenom rushtid. Linjen betjener blant annet holdeplassene Leirøya, Haugnessvingen, Fossegrenda og Hornebergveien i vestlige del av Fossegrenda-området.

Langs Bratsbergveien

Linje 73 Tempe - Bostad - Klæbu og linje 74 (Spillebakken -) Flatjord - Bratsberg - Tempe gir reisemuligheter til metrostasjonen i Bratsbergveien for deg som bor i Bratsbergveien øst i Fossegrenda-området. Herfra kan du ta linje 1 og 2 i retning til eller fra Trondheim sentrum.

Flere tilbud

Linje 51 Sandmoen - Kroppanmarka - Fossegrenda - Nardo - St. Olavs hospital, kjører søndag morgen. Et tilbud til dere som starter på jobb før det ordinære rutetiludet på søndagen starter.

Natt til lørdag og natt til søndag kjører nattbuss 103 Sentrum - Kroppanmarka - Sjetnmarka, innom Fossegrenda i traseen Bratsbergveien - Fossegrenda - Leirfossvegen før den fortsetter til Sjetnmarka. Beboere langs Bratsbergveien kan også benytte nattbusslinje 112 Sentrum - Nidarvoll - Klæbu. 

Du kan søke opp din reise i reiseplanleggeren under, i appen AtB Reise eller se rutetabeller gjeldende fra 3. februar.

  • Reiseplanlegger