Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss fra mandag 16. august

Viktig informasjon til alle elever og foresatte i grunnskolen og videregående skole.

Trygg skoleskyss

Vi ønsker alle skoleelever lykke til med skolestarten!

AtB skal legge til rette for trygg skoleskyss for alle elever, og alle skoleelever med rett til fri skoleskyss har garantert plass om bord på sin skolelinje. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser.

LES MER: Tiltak og retningslinjer og for smittevern om bord

LER MER: Se hvilke linjer som betjener de ulike skolene

Av- og påstigning

Påstigning foregår via fremdør, avstigning via midtre- og bakdør. Hold én meters avstand så godt det lar seg gjøre.

Billettering

Grunnet oppgradering av billettsystemet er det ikke mulig å lese av t:kort skole ved ombordstigning, verken i bussen eller på holdeplass inntil videre. t:kort skole skal allikevel medbringes hver gang eleven reiser. Beskjed fra skolen blir gitt straks eleven igjen kan lese av sitt t:kort om bord. Skoleelever uten t:kort skole og andre passasjerer kjøper ordinær billett.

Elever på videregående skole bruker digitalt reisebevis (PDF, 287KB), appen Pocket ID, som billett.

Husk også at ungdom mellom 16 og 19 år og du under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole kan kjøpe ungdomsbillett for Trøndelag. Det gjør du enklest i appen AtB Mobillett.

LES MER: Slik kjøper du billett

Plassering om bord

Elevene kan sitte ved siden av hverandre, skulder ved skulder. Unngå å sitte ansikt til ansikt, og hold så lang avstand som er mulig. Søsken som reiser sammen bør sitte sammen.

Renhold om bord

Rutiner for bussenes renhold følger nasjonal veileder for dette. Det er blant annet desinfisering av hyppig berørte flater, som for eksempel håndtak, stoppeknapper og armlener.

Vi ønsker alle elever en god og trygg reise!