Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Ruteendring fra 9. august i Trondheimsområdet

Fra høsten 2021 er det flere endringer i kollektivtilbudet. Endringene som gjøres med bakgrunn i våre erfaringer og tilbakemeldinger fra reisende.

Linje 10 Rate - sentrum - Strindheim - Sæterbakken og linje 24 (City Syd/Sjetnmarka) - Kroppanmarka - Trondheim S

Hverdager og lørdager etter klokken 20:00 vil linje 10 kjøre linje 24 sin trasé via Klæbuveien, slik som på søndager.

Linje 11 Risvollan - sentrum - Stavset

På grunn av at det har vært mange reisende blir det flere avganger på linje 11 fra Kongens gate K1 mot Stavset. Tidligere startet avganger hvert tiende minutt fra kl. 13:58, og fra høsten vil det være avganger hvert tiende minutt fra 13:28.

Linje 14 Lerkendal - Brundalen - Strindheim

Flere ekspressavganger mellom Charlottenlund og Strindheim for raskere reise etter at tilbudet har vært veldig populært. Fra høsten vil avgangene kjøre via Hørløcks vei, ikke Jakobsliveien.

Linje 16 Flatåsen - Heimdal - Tillerringen - Torgård

Raskere reise mellom Flatåsen og Heimdal, da linje 16 ikke betjener Saupstadringen etter kl. 17:00 på ukedager, samt hele lørdag og søndag. Det er få reisende i tidsrommet, og Saupstadringen betjenes også av andre linjer. Linja vil også betjene ny holdeplass Kolstad kirke.

Linje 21 Trolla - sentrum - Pirbadet og linje 28 Ilsvika - Singsaker - Pirbadet

Linje 28 vil kun kjøre i rushtid, da det er få reisende over Singsaker utenfor rushtiden. Det settes opp flere avganger på linje 21 slik at det fortsatt vil være et tilsvarende tilbud som før mellom Ila, sentrum og Pirbadet.

Linje 23 Sandmoen - Flatåsen - Hallset - (St. Olavs hospital - Pirbadet)

For å gi reisende som starter ettermiddags- eller kveldsvakt på St. Olavs direktebuss uten omstigning på Hallset vil det gå buss hvert tiende minutt fra kl. 14:05 i stedet for fra 14:25.

Den første avgangen fra Flatåsen på hverdager vil starte tidligere slik at reisende rekker hurtigbåt rute 805 Trondheim - Brekstad fra Trondheim Hurtigbåtterminal kl. 06:20. 

Linje 44 Værestrøa - Ranheim

Linja er forlenget til Grilstad og holdeplassen Skonnertvegen for å gi et direktetilbud uten omstigning på reiser til og fra skole, idrettsanlegg og butikk i bydelen. I tillegg dobles antall avganger på ettermiddag og kveldstid, og det vil gå to avganger per time.

Linje 45 Sandmoen - Tillerringen - Tonstad - Sjetnmarka

På grunn av få reisende vil det gå færre avganger til Sjetnmarka.

Linje 50 Sverresborg - Byåsen - Flatåsen - Saupstad - Heimdal - Sandmoen

Linje 50 er forlenget og vil starte fra Fagerlieveien i stedet for fra Trøndelag Folkemuseum. Det betyr at du fra høsten også kan reise med linje 50 fra holdeplassene Fagerliveien, Schiøtz' vei og Hammersborg. 

Linje 72 Klæbu - Sandmoen - Tiller - (Pirbadet)

Kapasiteten fra Tiller til Klæbu i forbindelse med skoleslutt på videregående skole er økt ved at det kjøres ekstra buss på avganger med mange reisende. 

På grunn av få reisende i ettermiddagsrushet fra Klæbu vil det bli en avgang mindre per time i rush.

Linje 73 Tempe - Bostad - Klæbu

Det er gjort en justering av linje 73 for å tilpasse tidene bedre til linje 72 Klæbu - Sandmoen - Tiller - (Pirbadet). Slik blir det bedre omstigning mellom de to linjene, og enklere å reise internt i Klæbu.

Linje 601 blir til linje 90 Stjørdal - Terrassehusene - Husbymarka - Stjørdal 

Linje 90 starter 7. august. Dette er dagens linje 601 Stjørdal - Husbymarka som har fått nytt linjenummer.

LES MER: Rutetabeller Trondheimsområdet fra høsten 2021.