Oppgradering av holdeplasser

Gjennom våren, sommeren og høsten vil flere holdeplasser i Trondheim bygges om og oppgraderes i forbindelse med forbedring av infrastruktur før nytt rutetilbud i Stor-Trondheim 2019.

Ansvarlige for utbyggingen er Statens vegvesen og Trondheim kommune. I tett dialog med dem vil AtB sikre at du får god informasjon, og at det skal være enkelt og forutsigbart for deg å reise i perioden med byggearbeid. Informasjon legges fortløpende ut på atb.no/driftsavvik.

Hva betyr dette for deg?

Når en holdeplass bygges om vil vi, så langt det er mulig, opprette midlertidige holdeplasser i umiddelbar nærhet. I enkelte tilfeller kan arbeidet medføre at veien blir stengt og traséen endres, men foreløpig ser rutetrafikken ut til å gå som normalt.

For hver enkelt holdeplass som skal bygges om og oppgraderes vil vi legge ut informasjon om den antatte varigheten på avviket, og alternativer for holdeplassen. Du vil finne informasjon på oppslag på holdeplassene, på skjermer og i reiseplanlegger, og på atb.no.

Vil du vite mer om hvordan rutetilbudet i 2019 blir? .

Foreløpig oversikt over holdeplasser

Oversikten er basert på fremdriftsplaner som vil kunne endres etter hvert som den enkelte holdeplass ferdigstilles.

Vår og sommer 2018

Havstadsenteret

Johan Falkbergets veg

Åsveien skole fra byen

Nyveibakken fra byen

Tvetestien fra byen

Høgskoleringen

Studentersamfundet i Elgeseter gate

Studentersamfundet i Klostergata

Solsiden

Skansen

Hallset/Migosenteret

Grilstadkleiva

Bekkasinvegen

Kattemsenteret

Tonstadkrysset K i Kolstadveien

Anders Buens gt.

Saupstadsenteret

Husebytunet

Arnt Smistad veg

Voll studentby omstigningspunkt

Lund snu- og reguleringsplass

Ranheim idrettsplass

Lyngvegen

Skyttervegen

Midteggen

Casper Lundes veg

Ila

Dragvoll i Loholt allé

 

Høst 2018

Lerkendal Stadion Omstigningspunkt

Sluppen Omstigningspunkt/Bratsbergvegen

Abels gate/Professor Brochs gate

Buran

Prinsen kino

Rønningsbakken

Tempe/Valøyvegen

Omstigningspunkt Strindheim

Munkvoll gård

Berg Studentby fra

Bergheim

Byåsen skole

Åsveien skole til byen

Nyveibakken til byen

Tvetestien til byen

NTNU Dragvoll i Jonsvannsveien

Omstigningspunkt Tonstadkrysset

Heimdal stasjon

Gildheim til byen

Leangen stasjon

Haakon VIIs gt vest

Haakon VIIs gt øst

Omstigningspunkt Skovgård

Ranheim omstigningspunkt

Østre Berg omstigningspunkt mot sentrum (kun leskur)

Lohove snu- og reguleringsplass (kun leskur)

Hitravegen/Anders Søyseths veg

Peder Morsets vei

Martin Linges vei