Nye leskur i Trondheim

Gjennom sommeren og utover høsten i 2018 oppgraderes holdeplassene i Trondheim med nye leskur.

Trondheim kommune, som er ansvarlig for leskurene, har inngått avtale om nye bymøbler med Clear Channel. I bymøbler inngår blant annet leskurene i tilknytning til holdeplassene i Trondheim kommune. Ansvarlig for utskiftingen er Clear Channel og deres underleverandører. I tett dialog med dem vil AtB sikre at du får god informasjon, og at det skal være enkelt og forutsigbart for deg å reise i perioden med utskifting av leskur. 

Hva betyr dette for deg?

Når et leskur skiftes ut vil vi, så langt det er mulig, opprette midlertidige holdeplasser i umiddelbar nærhet eller på opprinnelig holdeplass. Disse kjenner du igjen ved at det settes opp midlertidige skilter. I enkelte tilfeller kan arbeidet allikevel medføre at holdeplassen blir stengt, men foreløpig planlegges det ut fra at bussene vil gå som normalt. 

På holdeplasser hvor det er sanntidsskjerm vil den kobles fra før arbeidet begynner, og monteres opp igjen når nytt leskur er på plass. Dette betyr at holdeplassen kan være uten sanntidsskjerm. Vi jobber for å få på plass ruteinformasjon på holdeplassene umiddelbart etter nytt leskur er på plass, men en holdeplass kan også være uten ruteinformasjon i en begrenset periode i forbindelse med utskifting av informasjonskassettene. Vi anbefaler deg å bruke appen AtB Reise for ruteinformasjon og sanntid fra din holdeplass.

Dersom utskifting av et leskur innebærer at holdeplassen blir stengt vil du finne informasjon om dette i oversikten over driftsavvik for buss og trikk.

Foreløpig plan

Vi legger ut informasjon om utsikfting av leskur fortløpende. Oversikten under vil oppdateres.

Hver holdeplass har en unik kode i form av det 8-sifrede nummeret. Finn holdeplassene i holdeplassoversikt ved å søke på holdeplasskode.

Uke 38

16010352 Ola Setroms veg
16010689 Flakkråa
16010052 Strindheim Skole
16011334 Nyborg
16010568 Østre Rosten, v/City Syd
16011052 Strindheim skole
16011176 Nedre Humlehaugen øst
16011394 Risvollan senter

Uke 36

16011027 Bromstadvegen
16011629 Tyholtv
16011540 Valentinlyst
16010320 Nardokrysset
16010290  Magnus Berrføtts vei
16011511 Tors vei
16010382 Ranheim fabrikker
16011341 Nardosentret
16010373 Presthus
16011349 Olderdalen
16011373 Presthus
16010027 Bromstadvegen
16010475 Strindheim Hageby
16011361 Omkjøringsv. Moholt
16011475 Strindheim Hageby
16010361 Omkjøringsv. Nardo
16010521 Tyholt
16010386 Omkjøringsv. Nardo
16010130 Festningsgata
16011386 Omkjøringsv. Moholt
16011637 Hegdalen
16011473 Steinaunet

Uke 35

16011781 Være Østre
16011264 Lerkendal stadion
16011780 Væressletta
16010131 Fiolsvingen
16011426 Charlottenlund kirke
16010432 Moholt Storsenter
16011216 Karlsheim
16010438 Siemens
16011478 Sæterbakken
16011321 Nidarvoll skole
16011363 Osbakken
16011040 Astronomvegen
16011611 Solbakken skole
16011435 Selsbakk
16011613 Osen
16010524 City Syd - E6
16011455 Solbakken bru
16010653 Ny Jord
16011760 Bruråk
16011763 Bratsberg kirke
16011115 Eklesbakken
16011604 Kvamshaugen
16011260 Leira skole
16011059 Bjørkmyr

Uke 34

16011693 Fortuna
16010459 Stavset senter 2
16011671 Ringvål Grind
16011261 Leirbrua Gård
16011667 Fjøsvollan
16011454 Granåsen VM-anlegg
16011269 Lund
16010454 Granåsen VManlegg
16011644 Sandmoen 2
16010523 Tonstadkrysset E6
16011250 Kystad
16011710 Breidablikk
16011236 Kroppan
16010447 Skovgård
16010039 Askeladdveien
16011447 Skovgård
16010349 Olderdalen
16011382 Ranheim fabrikker
16010390 Vikelvveien
16011390 Vikelvveien

Uke 33

16011130 Festningsgata
16011125 Ringve museum
16011097 Dalsaunevegen
16011566 Østmarkveien
16010348 Olav Nygards veg
16011391 Ringve skole
16011335 Nydalen
16011255 Lade Gård
16010435 Selsbakk
16011453 Flatåsen senter
16010261 Leirbrua Gård
1601245 Kolsåsdalen
16011245 Kolsåsdalen
16011259 Leirfossvegen (i Ø. Rosten)
16011755 Nypantunet
16011756 Leinum
16011758 Knausen
1601725 Spongdal
16011159 Grinden
16011694 Høstad
16011692 Rye skole
16011179 Heggsnipen
16010726 Flakk
16011689 Flakkråa

Uke 32

16011225 Klokkerplassen
16011140 Fykenborg
16011357 Osvegen
16010142 Reppeveien
16011101 Dolpa
16011518 Tunvegen
16011558 Vikåsen Nedre
16011190 Idrettsplassen Jakobsli
16011676 Heggstadmyra, Tine
16011200 Jakobsli
16011690 Klefstadhaugen
16011440 Sildråpevegen
16011358 Othilienborg
16011161 Hallfred Høyems veg
16011041 Lade allé 80
16010182 Høiset
16010545 Voll gård
16011432 Moholt Storsenter
16011300 Strinda kirke
16011141 Henrik Ourens veg
16010321 Nidarvoll skole
16011067 Breidablikk skole
16011203 Jørgen B. Lysholms vei
16011575 Åsvang skole
16010640 Sandmoen
16011188 Ingeborg Ofstads vei
16011226 Koieflata
16011504 Martin Kregnes veg
16011513 Torvmyra

Uke 30

16011354 Ole Ross veg
16011514 Torvtaket
16010134 Flatåstoppen
16011139 Furuhaugen
16010484 Søndre Risvolltun
16011037 Asbjørn Øverås veg
16011044 Arne Bergsgårds veg
16011457 Sollia
16011131 Fiolsvingen
16011359 Strinda VGS
16011193 Iskremfabrikken
16011496 Teglverkskrysset

Uke 28

16010444    Skavlans veg
16010076    Bukkvollan
16011689    Flakkråa
16010726    Flakk
16011690    Klefstadhaugen
16011179    Heggsnipen
16011692    Rye skole
16011693    Fortuna
16011694    Høstad
16011159    Grinden
16010245    Kolsåsdalen
16011245    Kolsåsdalen
16010261    Leirbrua Gård
16011261    Leirbrua Gård
16010459    Stavset senter 2
16010348    Olav Nygards veg
16011566    Østmarkveien
16011255    Lade Gård
16010521    Tyholt
16011130    Festningsgata
16011264    Lerkendal stadion
16011086    Christian Jelstrups veg
16011113     Einar Øfstis veg
16011557      Vikåsen Skole
16011227      K.O. Thornæs veg
16011168      Haugnessvingen
16011177      Hoeggen skole
16011035     Anton Grevskotts veg
16010619     Omkjøringsvegen Klæbuveien mot Lade
16011163      Hammersborg
16010487     Trøndelag folkemuseum
16010560     Byåsen butikksenter
16010096     Dalgård
16011459      Stavset senter 2
16011072      Brøset hageby
16011268      Loholtbakken
16011381      Ramstad
16010575      Åsvang skole
16011401      Romolslia Nedre
16011434      Fossegrenda

Uke 27

16011244    Kroppanmarka
16011343    Okstadveien
16011145    Gammellina
16011568    Østre Rosten
16011508    Tonstadgrenda
16010297    Maskinagentur
16011297    Maskinagentur
16011547    Vestre Rosten
16011181    Høgreina
16011480    Søndre Flatåsen
16011326    Nordre Flatåsen
16011335    Nydalen
16010435    Selsbakk
16011435    Selsbakk
16011259    Leirfossvegen (i Ø. Rosten)
16010523    Tonstadkrysset E6
16010568    Østre Rosten, v/City Syd
16010524    City Syd - E6
16011673    Heggstadmoen 2
16010725    Spongdal
16011758    Knausen
16011756    Leinum
16011306    Munkvoll
16011253    Ladejarlen V.G.S
16011237    Krutthusbakken
16011755    Nypantunet
16011671    Ringvål Grind
16011667    Fjøsvollan
16011209    J.P. Kroglunds veg
16011429    Saupstadmyra
16011269    Lund
16010272    Lundåsen N
16010336    Nygård
16011353   O. Engelbrektsons allé
16011515   Travbanevegen
16011097    Dalsaunevegen
16011631    Edgar B. Schieldrops veg
16011087   Churchills veg
16011096   Dalgård
16011128   Tunga Kretsfengsel
16010351   Odensevegen
16010193   Iskremfabrikken
16010163   Hammersborg
16010146   Gartnerhallen
16011442   Skansen

Uke 26

16010339   Sjetnhaugan
16011149    Granhaugan
16010536   Tonstadkrysset 3 i v/Rosten
16010547    Vestre Rosten
16010209    J.P. Kroglunds veg
16011271    Lundåsen
16011319    Nedre Leirfoss
16010306    Munkvoll
16011436    Selsbakkflata
16011132    Fjøslia
16011413    Rydningen
16011464    Stavsetsvingen
16011262    Leirelva
16010531    Ugla
16011444    Skavlans veg
16011076    Bukkvollan
16010334    Nyborg
16011433    Schiøtz veg
16010165    Hanskemakerbakken
16010389    Reppe
16011384    Ranheim skole
16011073    Brøsetflata
16011290    Magnus Berrføtts vei
16011471    Clara Holsts veg
16011206    Jonsvannsveien
16011542    Valgrindvegen
16011458    Sorgenfri
16011307    Moltmyra Øst
16011079    Breidablikveien
16011501    Thaulowbakken