Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Mobilitet fra A til B

Les om hvordan du som reiser kan kombinere kollektivreisen med andre transportformer for å komme deg miljøvennlig fra A til B.

Tiltak for mindre forurensning

Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer. I rushtidene kan svevestøv fra vegslitasje, samt eksosgasser fra kalde motorer gi dårlig luftkvalitet. Renhold av hovedvegnettet har heldigvis gitt langt mindre svevestøv de siste årene. Bedre kollektivtrafikk, flere sykler, fotgjengere og elbiler har gitt mindre eksos.

Du kan bidra til bedre luftkvalitet og mindre forurensning ved å benytte kollektivtransport, sykle, gå eller en kombinasjon av disse. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan du kan reise mer miljøvennlig.

Trondheim kommune har samarbeidet tett med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune siden 2013 for å forbedre luftkvaliteten. I tillegg legger Miljøpakken til rette for blant annet kollektivtrafikk, myke trafikanter og bedre trafikkavvikling.

Reisemiks

Finn ut hvilken reisemiks som passer best for dine behov.

Innfartsparkering

I Trøndelag er det opparbeidet flere innfartsparkeringer nær bussholdeplasser hvor du kan parkere bilen eller sykkelen din. Dette gjør det enkelt å kombinere bil eller sykkel med kollektivtransport. Det er gratis å benytte disse parkeringsplassene. Enkelt og billig!

Snarveier

Miljøpakken har siden 2014 pusset opp 19 snarveier som utgjør en viktig del av det sammenhengende gangnettet. I 2018 og 2019 ruster de opp ytterligere 18 snarveier. Snarveiene gjør det enklere og tryggere å være fotgjenger i Trondheim. Kanskje du finner en snarvei nær hjemmet eller jobben?

Trondheim Bysykkel

Bysykkel er en fin måte å komme seg rundt i byen på. Syklene kan brukes for seg selv eller som supplement til kollektivtransport. Mer informasjon om tjenesten og sanntidskart finner du på nettsidene til Trondheim Bysykkel.

Reis miljøvennlig til Lerkendal

Miljøpakken har i samarbeid med byplankontoret regnet ut hvor mange som bor i gå– og sykkelavstand fra Lerkendal stadion. 125 000 personer kan sykle til Lerkendal på under 20 minutter og 34 000 kan gå til kamp på mindre enn en halvtime.

Ekstra kapasitet

Når Rosenborg Ballklubb spiller hjemmekamper vil det gå ekstra busser for å frakte deg både til og fra Lerkendal. Se hvilke busser som betjener holdeplassene i nærheten av Lerkendal slik at du enkelt kan komme deg til og fra fotballstadion.