Gratis ferge fra 1. juli

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt at flere fergesamband i Trøndelag blir gratis fra 1. juli 2022.

Gratis fergestrekninger

Det er bestemt at alle fergesamband under 100 000 passasjerer i året blir gratis. Ordningen blir gjeldene for følgende samband:

  • Rute 820/821/825 Dyrøy - Mausund - Sula og Dyrøy - Gjæsingen - Sørbuøy - Sauøya - Halten
  • Rute 850 Dypfest - Tarva
  • Rute 855 Garten - Storfosna
  • Rute 860 Storfosna - Leksa - Værnes
  • Rute 960 Skei - Gutvik
  • Rute 963 Eidshaug - Gjerdinga
  • Rute 966 Borgan - Ramstadlandet

Praktisk informasjon om refusjon og lignende kommer.

Bakgrunn

Regjeringen ønsker å legge til rette for bosetting og utvikling langs kysten, og har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke bevilgningen til gratis ferger med 59 millioner kroner. Det er til sammen satt av 89 millioner kroner for at en rekke fergesamband skal bli gratis i 2022.