Flere direkteruter fra Klæbu

Det blir direkteruter fra Trondheim sentrum til Klæbu på ettermiddagene og flere direkteruter fra Klæbu på morgenen. Tilbudet til elever på videregående styrkes også.

Endringene i Klæbu er basert på erfaringer, tilbakemeldinger og reisemønster etter 3. august. Oppdaterte rutetabeller for linje 72 kommer på atb.no og i reiseplanleggeren innen kort tid.

Direkteavganger mellom Klæbu og Trondheim fra 18. november

Det opprettes ti direkteavganger for linje 72, Klæbu - Sandmoen - Tiller (- Pirbadet), fra Trondheim sentrum til Klæbu sentrum på ettermiddagene, hverdager. Direkteavgangene starter klokken 14.13 og går hvert 20. minutt frem til 17.13.

Direktetilbudet på morgenen fra Klæbu til Trondheim sentrum styrkes også med en økning fra seks til ni direkteavganger fra og med klokken 06.15 til og med klokken 08.15.

Erfaringene viser at enkelte avganger fra Klæbu sentrum til Stor-Rosta på morgenen har få påstigende. Disse avgangene tas bort og frekvensen på dagtid, utenom rushtid, reduseres noe for å frigjøre ressurser til de ekstra direkteavgangene.

Bedre tilbud for videregående elever i Klæbu fra 14. oktober

På linje 23, Sandmoen - Flatåsen - Hallset (- St. Olavs Hospital - Pirbadet), blir det nå en avgang fra Klæbu sentrum klokken 06.55. Avgangen går innom Saupstad og Hallset for å gjøre reisen lettere for elever på Tiller, Heimdal og Byåsen videregående skoler. Denne avgangen går kun på skoledager.

Elevene ved videregående skoler slutter til ulik tid. Derfor tas avgangen klokken 15.30 fra Hallset til Stor-Rosta bort for å frigjøre ressurser til det styrkede tilbudet på morgenen. Elever ved Byåsen videregående skole anbefales å gå til Arnt Smistads veg 4. Derfra kan de ta linje 23 med overgang til linje 72 på Stor-Rosta.

Se ny rutetabell for linje 23 (PDF, 261KB).

Endring på linje linje 72 fra 14. oktober

Avgangene fra Klæbu sentrum til Stor-Rosta kl. 06.40 og kl. 06.52 utgår fra og med 14. oktober.

Se ny rutetabell for linje 72 (PDF, 258KB)fra 14. oktober.

OBS! Når endringene på linje 72 trer i kraft fra 18. november vil ikke linje 72 lenger betjene Stor-Rosta på direkterutene fra Trondheim sentrum til Klæbu sentrum om ettermiddagen. Vi anbefaler overgang fra linje 23 til linje 72 på Sandmoen.

Linje 73 Tempe - Bostad - Klæbu fortsetter som før.