Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Fleksibel transport

Flere steder i Trøndelag gir det vi kaller fleksibel transport det beste tilbudet for å dekke reisebehovet i området. Forhåndsbestill din reise fra A til B basert på ditt reisebehov.

Hva er fleksibel transport? Jo, det ligger litt i navnet. Du som kunde forhåndsbestiller en tur fra A til B basert på ditt reisebehov. Det er ikke knyttet opp mot faste rutetider eller faste ruter, men innenfor bestemte soner og åpningstider.

Fra oppstarten i august 2021 vil det fleksible transporttilbudet i distriktet være ankomst- og avgangsbasert. Du som kunde vil kunne velge mellom ulike mål for reisen, såkalte Målpunkt. Målpunkt kan være kollektivknutepunkt, handlesteder eller kommunesenter.

Les mer om  fleksibel transport.